Situácia na trhu

Výživa rastlín cez list má na Slovensku dodnes veľmi malé a neefektívne využitie a aj veľmi dobré podniky venujú tejto problematike malú pozornosť.

Na trhu sa objavuje veľa prípravkov na listovú výživu, ktoré zväčša riešia dodávku akútneho nedostatku jedného makro resp. mikroelementu, alebo obsahujú niektoré patentované účinné látky, ktoré riešia určitý problém v rastlinách.

Zásahy s väčšinou prípravkov sú drahé a nie sú na trhu komplexné prípravky, ktoré by stimulovali rastliny k maximálnemu využívaniu potenciálu živín (zásoby v pôde, základné hnojenie, genetiky rastlín) na dosiahnutie maximálnych úrod. 

Riešenie AT

Rastlina počas vegetácie potrebuje stály a rovnomerný prísun živín, ktorého základ musí byť dodávaný cez základné hnojenie (N, P, K, S, Ca) do pôdy. Listová výživa vypracovaná a dodávaná od Agrotrade Vám zabezpečí:

1. Maximálne sprístupnenie a využitie dodaných základných živín a makroživín (N, P, K, S, Ca) s priemyselnými a organickými hnojivami.

2. Maximálne sprístupnenie a využitie zásob živín, ktorými disponuje Vaša pôda.

3. Dodávka optimálneho, rastlinami cez list absorbovateľného množstva:

základných živín (N, P, K), makroživín (Mg, S, B), mikroelementov (Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Ti) tak, aby ich účinnosť bola dostatočná pre prekonanie akútnych nedostatkov potrebných pre vývoj rastlín v rôznych fázach rastu aj za extrémnych podmienok.

Nami ponúkané a odporúčané

listové a bakteriálne hnojivá