Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Dávkovanie listových a bakteriálnych hnojív

Listové hnojivá neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení, hlavne nie pri teplotách nad 25 °C

Pšenica ozimná, jačmeň, tritikale, raž Phylazonit (l/ha) AT Energia Humín (l/ha) AT Mikro Humín (l/ha) AT Úroda (l/ha) Atonik (l/ha) Silwet (l/ha)
Na jeseň pred sejbou- zapracovať do pôdy- podmietka pri hlbokom spracovaní pôdy alebo pri sejbe 10 až 15
na jeseň- BBCH 13-25   3. list až hlavné odnožovanie 3 až 5
na jar- ihneď po prebudení vegetácie na jar 3 až 5 0,6 0,1
Mechanicky zapracovať na jar (prútove brány, ježkové valce) alebo postrekovačom pri prvom vstupe postrekovača 5 až 15
BBCH 25-29 hlavné odnožovanie až koniec odnožovania – spolu s DAM 390 6 až 8
BBCH 39-49 objavenie sa jazýčka zástavového listu po začiatok klasenie 30 0,1
BBCH 49-61 začiatok klasenia po začiatok kvitnutia- nie do kvitnúceho 30 0,1
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami po zbere 10 až 15
Jačmeň jarný, ovos siaty, jarná pšenica Phylazonit (l/ha) AT Energia Humín (l/ha) AT Mikro Humín (l/ha) AT Úroda (l/ha) Atonik (l/ha) Silwet (l/ha)
Na jeseň na rozklad rastlinných zvyškov po zbere plodiny, predplodiny 10 až 15
Mechanické zapracovanie do pôdy pred sejbou (NZ Agresiv) skoro na jar  10 až 15
BBCH 13-21 – 3 list až začiatok odnožovania  3 až 4  0,1
BBCH 25-31 – začiatok odnožovania až koniec odnožovania  3 až 5 0,6 0,1
BBCH 39-59 – objavenie sa jazýčka zástavového listu po začiatok kvitnutia – a nie do kvitnúceho 30 0,1
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami po zbere 10 až 15
Repka Phylazonit AT- Energia Humín AT Mikro Humín AT Úroda Atonik Silwet Agribór MgS-vit
Mechanické zapracovanie pred sejbou, alebo pri hĺbkovom spracovaní pôdy 10 až 15
na jeseň- BBCH 14-18   4. až 8. list- s fungicídom na reguláciu rastu 3 až 6
Mechanicky zapracovať na jar (prútove brány), alebo postrekovačom pri prvom vstupe postrekovača 5 až 15
na jar- ihneď po prebudení vegetácie na jar- rastové štádium rôzne podľa lokality, ročníka 4 až 8 0,6 0,1 0,5 až 2
BBCH 32-51 začiatok predlžovacieho rastu až objavenia sa kvetných pukov s DAM 390 6 až 8 0,5 až 2 6
BBCH 57-59 objavenie sa kvetných pukov po začiatok kvitnutia- nie do kvetu 50 0,6 0,1 0,5 až 2
BBCH 63-65 odpad prvých kvetných lupeňov 50 0,1
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami po zbere 10 až 15
Kukurica Phylazonit (l/ha) AT- Energia Humín (l/ha) AT Mikro Humín (l/ha) AT Úroda (l/ha) Atonik (l/ha) Silwet (l/ha) Monochela Zn (l/ha)
Mechanické zapracovanie do pôdy na jeseň s pozberovými zvyškami 10 až 15
Kombinátorovanie s NZ Agresivom skoro na jar 15
Nástrek pri sejbe na otvorený riadok so sejačkou na presný výsev 5 5
BBCH 15-16 5. až 6. list 6 až 8 0,6 0,1 0,25 až 2
BBCH 17-32 výška kukurice nad 60 cm 50 0,1 1
BBCH 34 výška kukurice nad 120 cm 50 0,1 1
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami 10 až 15
Slnečnica Phylazonit (l/ha) AT- Energia Humín (l/ha) AT Mikro Humín (l/ha) AT Úroda (l/ha) Atonik (l/ha) Silwet (l/ha) Agribór (l/ha) MgS-vit (l/ha)
Mechanické zapracovanie do pôdy na jeseň s pozberovými zvyškami 10 až 15
Kombinátorovanie s NZ Agresivom skoro na jar 10 až 15
Nástrek pri sejbe na otvorený riadok so sejačkou na presný výsev 5 5
BBCH 16- 22 6. až 12. list 5 až 8 0,6 0,1 0,5 až 2
BBCH53-59 objavenie sa kvetných pukov do začiatku kvitnutia- nie do kvetu 50 0,1 0,5 až 2 4 až 6
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami po zbere 10 až 15
Sója Phylazonit (l/ha) AT- Energia Humín (l/ha) AT Úroda (l/ha) Atonik (l/ha) Silwet (l/ha)
Mechanické zapracovanie do pôdy na jeseň s pozberovými zvyškami 10 až 15
Kombinátorovanie s NZ Agresivom 10 až 15
BBCH 13-32 6 0,6 0,1
BBCH 32-59- predlžovací rast po kvitnutie, nie do kvitnúceho 40 0,1
Mechanické zapracovanie s rastlinnými zvyškami po zbere 10

Listové hnojivá neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení, hlavne nie pri teplotách nad 25 °C