Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Prípravok na úpravu a podporu procesov dozrievania maštaľného hnoja

Pozitívny vplyv organických hnojív vyplýva z ich významného obsahu makro- a mikroživín, ale majú vplyv aj na fyzikálno-chemické vlastnosti, štruktúru, vodné hospodárstvo, pôdny život a jeho aktivitu. Zároveň možno konštatovať, že tieto účinky možno očakávať len od odborne ošetreného hnoja.

Transformácia živín, ku ktorej dochádza počas procesu dozrievania, je časovo náročný proces a jej účinnosť závisí od mnohých vecí, ale použitím bakteriálnych kmeňov, ktoré napomáhajú mobilizácií živín, a očkovaním organického hnoja baktériami urobíme veľa pre úspešnosť týchto procesov.

Prečo odporúčame používať Phylazonit Organic TK?

Využite účinky a výhody prípravku Phylazonit Organic TK

Zloženie

Bakteriálne kmene (Bacillus circulans, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium) v pomere optimalizovanom na inokuláciu hnoja. Počet zárodov: 4×108 ks/cm 3, živný roztok.

Použitie

Na ošetrenie podstielkového maštaľného hnoja, prípravok rozmiešaný v 10 - 20 litroch vody v dávke 0,4 - 1 l/m3, rovnomerne aplikované na povrch hnoja, alebo na úpravu hnojovice v dávke 0,4 - 1 liter/m3 hnojovice.