Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Efektívnejšie sprístupňovanie živín, lepšie a rýchlejšie využitie!

Baktérie v produkte Phylazonit Očkovanie pôdy sa množia na povrchu koreňového systému a uplatňujú tu svoje mnohonásobné priaznivé účinky.

Stimulujú tvorbu koreňov, čím poskytujú väčšiu plochu pre cirkuláciu živín a vody. Žijúc na povrchu koreňa zbavujú rastlinu niektorých energeticky náročných procesov, ako napr. rozpúšťanie vo vode nerozpustných zlúčenín alebo produkcia určitých látok hormonálneho charakteru. Tým, že viaže dusík z pôdneho vzduchu a mobilizuje v pôde viazané formy fosforu, dodáva rastlinám ďalšie živiny.

Prečo odporúčame použitie Phylazonit Očkovanie pôdy?

Využite účinky a výhody prípravku Phylazonit Očkovanie pôdy

Zloženie

Kmene baktérií (Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Bacillus circulans, Bacillus megaterium) v pomeroch optimalizovaných na inokuláciu pôdy.
Počet zárodkov: 109 ks/cm3, živný roztok.

Použitie

Plodiny na ornej pôde: 10 - 20 l/ha.
Záhradnícke plodiny: 10 - 20 l/ha.

Aplikácia

Pri všetkých poľných plodinách, aplikátormi špeciálnej konštrukcie, jedným prejazdom pri sejbe (riedenie vodou v dávke roztoku 30 - 60 l/ha), aplikácia poľným postrekovačom (dávka 100 - 300 l/ha roztoku vody), aplikátormi na povrch pôdy pred sejbou a okamžité zapracovanie.