Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

S našimi riešeniami optimalizujete hnojenie šetrne k prírode

Sprístupnenie a maximálne

využitie zásob živín

aj dodaných živín

Dodávka optimálneho,

cez list absorbovateľného

množstva živín

Stimulácia rastlín a

zlepšovanie ich

zdravotného stavu

S bakteriálnou výživou PHYLAZONIT a listovou výživou od AGROTRADE GROUP

vám môže 1 EUR vloženej investície do listovej výživy priniesť 3 – 10 EUR 

prostredníctvom zvýšenia úrody aj jej kvality 

(v závislosti od základnej výživy, poveternostných vplyvov, stanovišťa a ceny komodít).

Bakteriálne hnojivo PHYLAZONIT

Rastlina počas vegetácie potrebuje stály a rovnomerný prísun živín, ktorého základ musí byť dodávaný cez základné hnojenie (N, P, K, S, Ca) do pôdy, ktoré sa pomocou činnosti rozsiahlych mikrobiálnych spoločenstiev stávajú prístupným pre rastliny. Systémová podpora zásobovanie rastlín dusíkom, ale aj sprístupnenie ostatných živín z pôdy počas celej vegetácie je veľmi zložitý proces, ktorý môžeme ovplyvniť dodávkou bakteriálneho hnojiva PHYLAZONIT, čím:

 • môžeme pomocou dodaných baktérií po zbere predplodiny upraviť C/N a zabezpečiť rýchly rozklad rastlinných zvyškov a dodaných organických hnojív,
 • môžeme prípravu osivového lôžka a mikrobakteriálny život v pôde nastaviť na najoptimálnejšie hodnoty nevyhnutné pre život baktérií,
 • jarná aplikácia bakteriálneho hnojiva PHYLAZONIT dodá pôde kondične dobre pripravené baktérie, schopné okamžite niekoľkonásobne zvýšiť viazanie vzdušného dusíka, mineralizáciu dusíka, sprístupnenie fosforu, draslíka a iných živín.

Listová výživa od AGROTRADE GROUP

Listová výživa vypracovaná a dodávaná od AGROTRADE GROUP Vám zabezpečí:

 1. Maximálne sprístupnenie a využitie dodaných základných živín a makroživín (N, P, K, S, Ca) s priemyselnými a organickými hnojivami.
 2. Maximálne sprístupnenie a využitie zásob živín, ktorými disponuje Vaša pôda.
 3. Dodávka optimálneho, rastlinami cez list absorbovateľného množstva:
  • základných živín (N, P, K),
  • makroživín (Mg, S, B),
  • mikroelementov (Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Ti) tak, aby ich účinnosť bola dostatočná pre prekonanie akútnych nedostatkov potrebných pre vývoj rastlín v rôznych fázach rastu aj za extrémnych podmienok.
 4. Stimuluje rastliny na optimálne biochemické procesy pri syntéze cukrov, bielkovín, tukov (oleja), vitamínov, farbív, a ďalších látok podporujúcich rýchlejší rast, viazania vzdušného dusíka, maximalizáciu kvantity a vylepšenie kvality úrod a zlepšovanie zdravotného stavu jednotlivých rastlín.
 5. Dodávka špecifických látok:
  1. humátov – podporujú tvorbu humusu, znižujú poškodenie rastlín s DAM-om a účinnými látkami pesticídov sú zdrojom rastlinných stimulátorov, urýchľujú bezpečný prísun živín z povrchu listu do mezofylu (dovnútra listu), stimuluje rastlinu a zabezpečí optimálny vývoj, pôsobí antistresovo
  2. titánu – aktivizuje metabolické procesy v rastlinách
  3. sacharidov – zdroj energie pre látkový metabolizmus rastlín
  4. koloidného zeolitu – ktorý v prípade vysokej intenzity slnečného žiarenia a vysokých teplôt ochráni Váš porast a zachová účinnosť listového hnojiva
  5. zmáčadiel – obmedzujúce penenie v tank-mixoch, dôkladné obalenie povrchu rastlín postrekovou látkou umožňujúcou znižovanie dávky vody pri postrekoch na ekonomicky optimálnu, pri zachovaní požiadaviek na množstvo aplikovanej vody.
 6. Zlepšenie účinkov používaných pesticídov, znižovanie dávky na hranicu „minimálnych“ hodnôt doporučených výrobcami, rýchlu účinnosť, prevenciu proti zmytiu či zasychaniu na povrchu listov, možnosť celodennej aplikácie bez rizika popálenia rastlín.
 7. Dodávku špeciálnej makro a mikrovýživy pri zvýšených nárokoch jednotlivých rastlín (repka B, S, kukurica Zn).
 8. Regeneruje rastliny v prípade nepredvídaných extrémnych šokov prekonaných rastlinami (sucho, teplo, chlad, ľadovec, iné poškodenie).
 9. Pomocou AT-Úrody vieme dodať rastlinám cez list 5 – 10 kg dusíka so sírou a horčíkom za veľmi dobrú cenu, ako aj iné mikroprvky a kyseliny v čase, keď rastliny nemajú už odkiaľ prijímať živiny, ale na druhej strane potrebujú pre vytváranie množstva a kvality úrody práve najviac živín.
 10. Priamy ekonomický efekt – keď 1 EUR vloženej investície do listovej výživy prináša 3-10 EUR prostredníctvom zvýšenia úrody aj jej kvality (v závislosti od základnej výživy, poveternostných vplyvov, stanovišťa a ceny komodít).