Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Porovnanie pri aplikácii rôznych listových hnojív a iných produktov na ozimnú pšenicu – PD Dolný Štál:

Vyhodnotenie výsledkov pokusov listových hnojív v jarnom jačmeni VÚRV Borovce:

Porovnávanie listových hnojív a regulátorov rastu na ozimnej pšenici – FOOD FARM, str. Leopoldov:
* porast bol značne zdecimovaný suchom