Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Kvapalné vysokoenergické NPK hnojivo s vyšším obsahom mikroživín.

1 l listového hnojiva obsahuje: N 110 g, P 43g, K 96 g, Fe 0,37 g, Mn 0,83 g, Cu 0,63 g, Zn 0,45 g, B 2,90 g, Mo 0,24 g, Ti 0,04 g, humínove látky 26 g, sacharidy, heteroauxín, organické kyseliny a fruktózu. Doporučená celková dávka pre všetky bežne pestované plodiny na Slovensku je 6 – 10 l/ha. Jednorázová doporučená dávka 2 – 6 l/ha.​

Okrem dodávok obrovského množstva živín hnojivá obsahujú:

Porovnanie pri aplikácii rôznych listových hnojív na ozimnú pšenicu – PD Dolný Štál:

UPOZORNENIE: Všetky výrobky listovej výživy sa dodávajú do TANK-MIXOV ako posledné (po insekticídoch, herbicídoch, fungicídoch), za stáleho miešania do plného postrekovača. Vzájomnú miešateľnosť a miešateľnosť s inými litovými hnojivami prekonzultujte s obchodným zástupcom, alebo si prečítajte etiketu.