Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Horečnaté hnojivo s vysokým obsahom síry a stopových prvkov. 1 liter listového hnojiva obsahuje:

Mg 45,1 g/l, S 59 g/l, Fe 1,2 g/l, Mn 2,1 g/l, Cu 2,1 g/l, Zn 2,1 g/l, B 2,2 g/l, Mo 0,24 g/l, stimulátor rastu, sacharidy, humínové látky 12 g, organické kyseliny a fruktózu.

Odporúčaná celovegetačná dávka pre všetky bežne pestované plodiny na Slovensku je 5-10 l/ha. Doporučuje sa jednorázová dávka 4-6 l/ha v kombinácii s aplikáciou DAM v čistej forme alebo delená dávka 2-3 l/ha pri inej forme aplikácie.

Okrem dodávok obrovského množstva živín hnojivá obsahujú:​​

Vyhodnotenie výsledkov pokusov listových hnojív v jarnom jačmeni VÚRV Borovce:

Porovnávanie listových hnojív a regulátorov rastu na ozimnej pšenici – FOOD FARM, str. Leopoldov:

* porast bol značne zdecimovaný suchom

​​​​
UPOZORNENIE: Všetky výrobky listovej výživy sa dodávajú do TANK-MIXOV ako posledné (po insekticídoch, herbicídoch, fungicídoch), za stáleho miešania do plného postrekovača. Vzájomnú miešateľnosť a miešateľnosť s inými litovými hnojivami prekonzultujte s obchodným zástupcom, alebo si prečítajte etiketu.