Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Zvýšená tvorba hrčiek – vyšší výnos

Naočkovanie pôdy špeciálnymi baktériami Bradyrhizobium je nevyhnutnou podmienkou pre ekonomické pestovanie sóje.

Bakteriálne kmene v Phylazonit Sója sú zložené tak, že okrem tvorby hrčiek s vysokou schopnosťou viazať dusík napomáhajú počiatočnému vývoju rastliny a vytvárajú zdravé rastliny s dobrou vytrvalosťou.

Ostatné bakteriálne kmene produktu obmedzujú rozmnožovanie patogénnych pôdnych húb, čím znižujú ich škodlivé účinky, čo vedie k zdravšiemu, rovnomernejšiemu a výživnejšiemu rastlinnému materiálu.

Prečo odporúčame používať Phylazonit Sója?

Využite účinky a výhody prípravku Phylazonit Sója

Zloženie

Bakteriálne kmene (Bradyrhizobium japonicum, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens).
Počet zárodkov: 8 x 108 ks /cm3, živný roztok.

Použitie

V poľných plodinách v dávke 10 - 20 l/ha. Aplikátorom počas sejby (riedený vodou v dávke roztoku 30 - 60 l/ha) alebo aplikácia poľným postrekovačom (100 - 300 l/ha vody), rovnomerne na celú plochu pred sejbou s okamžitým zapracovaním.

Aplikácia

Sóju možno naočkovať iba očkovacou látkou, ktorá obsahuje baktériu Bradyrhizobium japonicum. Odporúča sa aplikovať aj pri výseve inokulovaných osív, pretože možno dosiahnuť ešte silnejšiu tvorbu hrčiek a účinnejšiu fixáciu dusíka.