Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Agribór (B 150 g/l)

Je určený na doplnenie zvýšeného nároku bóru v repke a v slnečnici.
Odporúčané je doplniť 1-2 l/ha pri dávkach 0,5 l v kombinácii s AT-Energia Humín alebo AT-Mikro pri každom zásahu postrekovača do porastov.

Monochela Zn (Zn 60 g/l)

Je určená na doplnenie zvýšeného nároku zinku v kukurici.
Odporúča sa doplniť 0,25 – 1l/ha jednorazovo v kombinácii AT-Mikro do kukurice.

Silwet

Účinná látka: Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 84 %, t.j. alfa- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxa nylpropyl-omega-metoxy-poly (ethylenoxid). Zlepšuje pokryvnosť rastlín postrekom, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny, znižuje povrchové napätie kvapalín, zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinnosť pesticídu a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny. Nepridávať k prípravkom s obsahom adjuvantov.
Odporúča sa pridávať do tank-mixov v dávke 0,1 l/ha pri každom zásahu postrekovača do porastov.

UPOZORNENIE: Všetky výrobky listovej výživy sa dodávajú do TANK-MIXOV ako posledné (po insekticídoch, herbicídoch, fungicídoch), za stáleho miešania do plného postrekovača. Vzájomnú miešateľnosť a miešateľnosť s inými litovými hnojivami prekonzultujte s obchodným zástupcom, alebo si prečítajte etiketu.