Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Výživa rastlín cez list má na Slovensku dodnes veľmi malé a neefektívne využitie a aj veľmi dobré podniky venujú tejto problematike malú pozornosť. Na trhu sa objavuje veľa prípravkov na listovú výživu, ktoré zväčša riešia dodávku akútneho nedostatku jedného makro resp. mikroelementu, alebo obsahujú niektoré patentované účinné látky, ktoré riešia určitý problém v rastlinách.

Zásahy s väčšinou prípravkov sú drahé a na trhu nie sú komplexné prípravky, ktoré by stimulovali rastliny k maximálnemu využívaniu potenciálu živín (zásoby v pôde, základné hnojenie, genetiky rastlín) na dosiahnutie maximálnych úrod. Prípravky na trhu zväčša neobsahujú dostatok potrebných živín prijateľných cez list kvôli náročnosti vo výrobe a nemiešateľnosti jednotlivých foriem a pomerov živín do jedného prípravku. Výrobcovia a obchodníci neuvádzajú obsahy živín v čistých formách v gramoch, ale v rôznych zlúčeninách a v percentách, ktoré spôsobia značnú deformáciu pri porovnávaní prípravkov (napr. K2O, P2O5, CaO, MgO, SO3, ZnO, zinkový chelát, oxid zinku, makroelementárna síra, bóretanolamín, atď.)

Pokusmi farmárov miešať niektoré prípravky priamo do postrekovača väčšinou dochádza k:

  • znehodnoteniu pôvodne pre rastliny ľahko prístupných živín nežiadúcou chemickou reakciou nechelatizovaných (chemicky „nechránených“) mikroelementov v tank-mixe voči dvojmocným katiónom (vápnik Ca, horčík Mg), ale hlavne voči fosforečným aniónom (PO3), s ktorými za daných podmienok miešania vytvárajú vo vode nerozpustné zlúčeniny a všeobecne ťažko rozpustné zlúčeniny, čím sa pre rastliny stávajú prakticky vôbec neprístupné!
  • tzv. vyvločkovanie roztoku tank-mixu – tvorba nerozpustných zrazenín, ktoré môžu mechanicky upchať filtre a trysky postrekovača a spôsobiť aj iné škody na drahej aplikačnej technike,
  • zvýšeným rizikám šokovania alebo popálenia rastlín postrekmi.

 

Špecifickým problémom je výživa dusíkom v druhej polovici vegetácie rastlín, kedy sa tvorí väčšina úrody. Väčšina dodaného N v minerálnych hnojivách je už nedostupný, nové aplikácie sú veľmi rizikové a nebudú už sprístupnené rastlinám (ostanú na povrchu pôdy), alebo môžu dokonca popáliť rastliny (tekuté formy spália listy). Dodávky N rastlinám sú realizované výlučne mineralizačnými procesmi alebo činnosťou mikroorganizmov, čo však nemusí stačiť na dosiahnutie špičkových úrod. Listové hnojivá s konzistenciou N obsahujú malé % tejto látky (N), a preto pomer cena k potrebe rastlín je ekonomicky neznesiteľná.