Agribór (B 150 g/l)

Je určený na doplnenie zvýšeného nároku bóru v repke a v slnečnici.
Doporučené je doplniť 1-2 l/ha pri dávkach 0,5 l v kombinácii s AT-Energia Humín alebo AT-Mikro Humín pri každom zásahu postrekovača do porastov.

Mg-S-Vit (MgO 88 g/l a S 70 g/l)

Je určený na doplnenie zvýšeného nároku síry v repke.
Doporučuje sa doplniť 5 l/ha pri aplikácii AT-Mikro Humín do repky.

Monochela Zn (Zn 60 g/l)

Je určená na doplnenie zvýšeného nároku zinku v kukurici.
Doporučuje sa doplniť 0,25 - 1l/ha jednorázovo v kombinácii AT-Mikro Humín do kukurice.

Silwet

Účinná látka: Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 84 %, t.j. alfa- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxa nylpropyl-omega-metoxy-poly (ethylenoxid). Zlepšuje pokryvnosť rastlín postrekom, zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny, znižuje povrchové napätie kvapalín, zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinnosť pesticídu a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny. Nepridávať k prípravkom s obsahom adjuvantov (Caryx, Caramba...).
Doporučuje sa pridávať do tank-mixov v dávke 0,1 l/ha pri každom zásahu postrekovača do porastov.

UPOZORNENIE: Všetky výrobky listovej výživy sa dodávajú do TANK-MIXOV ako posledné (po insekticídoch, herbicídoch, fungicídoch), za stáleho miešania do plného postrekovača. Vzájomnú miešateľnosť a miešateľnosť s inými litovými hnojivami prekonzultujte s obchodným zástupcom, alebo si prečítajte etiketu.