Phylazonit - bakteriálne hnojivo

Obsahuje:

- Azotobacter croococcum - Viaže vzdušný dusík a tým obohacuje pôdu o dusík okamžite prístupný pre rastlinu,

- Bacillus megatherium - po rozmnožení tohto mikroorganizmu v pôde dokáže koreňový systém rastliny prijímať fosfor, draslík, mikro- a makroprvky viazané v neprístupných formách pre rastlinu,

- Pseudomonas putida - napomáha rozkladu rastlinných zvyškov v pôde,

- Carboximetil celulóza - urýchľuje rozmnožovanie baktérií, ktoré rozkladajú makromolekuly celulózy,

- Giberelin - fytohormón, podpora predlžovacieho rastu, aktivuje klíčenie rastlín, napomáha kvitnutiu a rastu plodov,

- Auxin - rastový fytohormón, ktorý napomáha vývoju koreňového systému, stimuluje rast plodov,

- Vitamíny skupiny B - zvyšujú odolnosť rastlín voči chorobám.

Doporučená celovegetačná dávka pre všetky bežne pestované plodiny na Slovensku je 25-50 l/ha. Doporučená jednorazová dávka je 5-20 l/ha.

Phylazonit:

- zvyšuje úrodu a je úplne BIO

- vylepšuje zloženie pôdy a hospodárenie s vodou, vzduchom a teplom​

- znižuje potrebu ťažnej sily, a tým aj spotrebu pohonných látok

- rozkladá zvyšky rastlín (vytvára organické látky)

- zvyšuje podiel humusu a udržuje pH hladinu v pôde

- umožňuje, aby rastliny absorbovali viazaný fosfor, draslík a mikro zložky, ktoré sa nachádzajú v pôde

- znižuje možnosť usadzovania húb, choroboplodných zárodkov a škodcov v pôde

- vďaka fixácii vzušného N zabezpečuje "bezplatný" zdroj N (až do 10 kg čistých živín na 1l prípravku)​

- napomáha rýchlejšiemu a rovnomernejšiemu klíčeniu

- podporuje rast objemnejších a hlboko rastúcich koreňov

- znižuje absorbciu toxických látok a nemá žiadne škodlivé účinky