top of page

Pokusy

Porovnanie pri aplikácii rôznych listových hnojív a iných produktov na ozimnú pšenicu - PD Dolný Štál:

Vyhodnotenie výsledkov pokusov listových hnojív v jarnom jačmeni VÚRV Borovce:

Porovnávanie listových hnojív a regulátorov rastu na ozimnej pšenici - FOOD FARM, str. Leopoldov:

* porast bol značne zdecimovaný suchom

bottom of page