Pokusy

Porovnanie pri aplikácii rôznych listových hnojív a iných produktov na ozimnú pšenicu - PD Dolný Štál:

Vyhodnotenie výsledkov pokusov listových hnojív v jarnom jačmeni VÚRV Borovce:

Porovnávanie listových hnojív a regulátorov rastu na ozimnej pšenici - FOOD FARM, str. Leopoldov:

* porast bol značne zdecimovaný suchom

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,

Šafárikova 124,

048 01 Rožňava

tel: 058/ 788 08 00-01,

fax: 058/ 788 08 06

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,

Šafárikova 124,

048 01 Rožňava

Email : agrotradegroup@agrotradegroup.sk

© 2013 Tomáš Németh